...Nie można zabić uczuć w kimś, kto ich od dawna nie ma. Nie można zabić kogoś, kto od dawna nie żyje...

Nazywam się Gajda, Krzysztof Gajda...


...i pracuję, a raczej służę w Komendzie Powiatowej Policji w Wodzisławiu Śląskim, w stopniu sierżanta sztabowego (teraz to już chyba dożywotnio...). Moja strona internetowa, na której gościsz, powstała nie po to, by zniechęcać kogokolwiek do wstąpienia do Policji. Jednak młody człowiek chcący wstąpić w jej szeregi (jak ja kiedyś) często nie jest świadomy tego, że przyjdzie mu walczyć nie z przestępcami - a z tymi, co są po tej samej stronie barykady. Może nie tyle walczyć, co bronić się przed tymi, co właśnie jemu samemu i temu co reprezentuje powinni ochronę zapewnić.
Sprawa zaczęła się od interwencji, jednej z wielu w służbie każdego, kto nosi mundur. Gdyby po wstępie nie czytać dalszego ciągu - niemal każdy z nas, policjantów, mógłby zobaczyć sam siebie w takiej sytuacji.

Ale to, co stało się później ...WEJŚCIE